14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 26 اسفند 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 26 اسفند,1398
بازدید: 1700
مقدار تولید محصولات باغی در سال 1398 در حدود 13 میلیون تن برآورد شد
مقدار تولید محصولات باغی در سال 1398 در حدود 13 میلیون تن برآورد شد

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری ۱۳۹۸، مقدار تولید محصولات باغی (گیاهان دائمی) در حدود 13 میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال 1396 بیش از 11 درصد افزایش یافته است.

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری ۱۳۹۸، مقدار تولید محصولات باغی (گیاهان دائمی) در حدود 13 میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال 1396 بیش از 11 درصد افزایش یافته است. همچنین مساحت باغ‌ها و قلمستان های کشور در دوره آمارگیری (30 تیر تا 22 مرداد 1398)، در حدود 9.1 میلیون هکتار برآورد شده است.

نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که 76 درصد از کل تولید محصولات باغی در سال 1398 به‌ترتیب به تولید پرتقال و نارنگی، سیب، انگور، خرما، انار، و گروه هلو، شلیل و شفتالو اختصاص داشته است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح، مقدار تولید پرتقال و نارنگی در سال 1398 در حدود 9.2 میلیون تن برآورد شده که 36 درصد افزایش نسبت به سال 1396 یافته است.   

همچنین برآورد مقدار تولید انگور در سال 1398، برابر با 9.1 میلیون تن بوده که 10 درصد افزایش نسبت به سال 1396 داشته است.

مقدار تولید سیب نیز 2.2 میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال 1396 در حدود 7 درصد کاهش داشته است. همچنین مقدار تولید خرما در سال 1398 در حدود 3.1 میلیون تن برآورد شده که افزایشی 9 درصدی نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد.

گفتنی است که آمارگیری باغداری در تابستان سال 1398 با هدف برآورد میزان تولید محصولات باغی، مساحت باغ‌ها و قلمستان­های کشور، و تهیه اقلام مورد نیاز حساب‌های ملی، توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کشور اجرا شد. در اجرای این آمارگیری، بیش از ۶۰۰ نفر نیروی انسانی مشارکت داشتند.

با توجه به زمان اجرای طرح )تابستان 1398( مقدار تولید سال 1398 در مورد محصولاتی از قبیل گیلاس، آلبالو، انواع آلو و گوجه و… رقم قطعی تولید و برای محصولاتی از قبیل پرتقال، نارنگی، سیب و… که برداشت آن‌ها بعد از اجرای طرح انجام شده، برآورد تولید می‌باشد.

 

تصاویر
  • مقدار تولید محصولات باغی در سال 1398 در حدود 13 میلیون تن برآورد شد
طراحی سایت