26 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 06 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 06 فروردین,1399
بازدید: 2597
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1398
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1398

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های خراسان رضوی و همدان با 2.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.5 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در اسفند ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 200.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش نشان می ­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های خراسان رضوی و همدان با 2.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.5 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 22.0 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (29.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان  (15.1 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای کشور به عدد 34.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (42.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (30.7 درصد) است.

خانوارهای شهری

در اسفند ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 199.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان گلستان با 2.6 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های مازندران ، چهارمحال و بختیاری و بوشهر با 0.7 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 22.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (29.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (15.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای شهری به عدد  34.4 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (41.2 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (29.1 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در اسفند ماه 1398 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 206.2 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.1 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 21.1 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ هرمزگان (31.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (13.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1398 برای خانوارهای روستایی به عدد 37.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (45.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (32.8 درصد) است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت