06 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 08 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 08 اردیبهشت,1399
بازدید: 1990
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1399
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1399

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های کردستان و کهگیلویه و بویر احمد با 3.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 1.1 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در فروردین ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 204.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های کردستان و کهگیلویه و بویر احمد با 3.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 1.1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 19.8 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (27.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان  (14.0 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 32.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (39.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (28.5 درصد) است.

خانوارهای شهری

در فروردین ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 203.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 3.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 0.1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 20.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (26.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (13.7 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد  31.9 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (38.4 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (27.1 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در فروردین ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 212.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های خراسان جنوبی و کرمانشاه با 5.0 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اصفهان با 0.8 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 18.1 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ هرمزگان (29.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (11.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 33.9 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (41.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (29.0 درصد) است.

 

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت