13 تیر 1401
En | 
زمان انتشار: 03 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 03 خرداد,1399
بازدید: 1184
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1399
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1399

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (30.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (13.7 درصد) است.

کل خانوارها

در اردیبهشت ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 210.0 رسید که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با 4.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 0.6 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 21.0 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (30.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی  (13.7 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 29.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (35.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ های آذربایجان غربی و فارس (26.5 درصد) است.

خانوارهای شهری

در اردیبهشت ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 208.7 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با 4.6 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با 0.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 21.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (29.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (13.4 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد  29.7 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (35.4 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (25.3 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اردیبهشت 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت