13 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 21 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 خرداد,1399
بازدید: 157
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1398

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 46808 هزار ريال با میانگین مساحت 240 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 15/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 63/4 درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 46808 هزار ريال با میانگین مساحت 240 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 15/3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 63/4 درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 48451 هزار ريال با میانگین مساحت 106 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 15/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 65/6 درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 160603 ريال با میانگین مساحت 101 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل 11/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 44/6 درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت