13 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 21 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 24 خرداد,1399
بازدید: 172
انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور 1396(انگلیسی)
انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور 1396(انگلیسی)

سالنامه آماری کشور1396(انگلیسی) حاوی مجموعه ­ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است اطلا عات فوق در قالب 25 فصل ارائه شده است

سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ­ای از آخرین اطلاعات موجود در زمینه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورشامل جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت و گاز، صنعت، آب و برق، ساختمان و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص ­های قیمت، هزینه و درآمد خانوار و ... می­ باشد که در قالب ٢٥ فصل تهیه و منتشر شده است. اطلاعات نشریه مذکور در قالب جداول، همراه با نمودار و نقشه ارائه شده است. اطلاعات بیش تر از طریق نسخه انگلیسی درگاه ملی آمار  قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور 1396(انگلیسی)
طراحی سایت