13 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 24 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 24 خرداد,1399
بازدید: 931
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1398

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل پاییز سال 1398 نشان می دهدتعداد 16202 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 11.4 درصد افزایش داشته است.همچنین در این فصل ، تعداد 85043 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 13.8 درصد کاهش داشته است.‏

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل پاییز سال 1398 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در پاییز سال 1398، تعداد 16202 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 11.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.9 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.1 واحد بوده است.
  • تعداد 2292 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در پاییز 1398 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 8.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 1.9 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در پاییز 1398 بالغ ‌بر 3122 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 17.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7.4 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1362 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در پاییز سال 1398، تعداد 85043 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 13.8 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 11.4 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.
  • تعداد 32255 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در پاییز 1398 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 16.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 16.7 درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در پاییز 1398 حدود 15716 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 11.6 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.6 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 487 مترمربع بوده است.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت