29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 26 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 27 خرداد,1399
بازدید: 221
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور اردیبهشت 1399
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور اردیبهشت 1399

وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در ماه اردیبهشت 1399 جمعاً 30.۹ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله با 17.2 هزار تن، 55.7 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمي کشور در ماه اردیبهشت 1399 جمعاً 30.۹ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 17.2 هزار تن، 55.7 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 11 هزار تن، بز و بزغاله با 2.1 هزار تن و سایر انواع دام با 552.2 تن، به‌ترتیب 35.7 درصد، 6.8 درصد و 1.8 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1399 نسبت به فروردین ۱۳۹۹ در حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1399 با ماه مشابه 1398، نشان‌دهنده افزایش 23 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. تغییرات مقدار تولید گوشت نسبت به ماه مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 17 درصد افزایش، برای بز و بزغاله 17 درصد افزایش، برای گاو و گوساله 29 درصد افزایش، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 22 درصد افزایش و برای شتر و بچه‌شتر 15 درصد کاهش داشته است.

گزارش فوق از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور اردیبهشت 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت