29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 31 خرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 31 خرداد,1399
بازدید: 642
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان 1398(برمبنای سال پایه 1390)
انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان 1398(برمبنای سال پایه 1390)

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1398 به 0.3- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل بدون تغییر بوده است. بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های خدمات (4.1 درصد) و معدن (3.4 درصد) است.

مطالب ارائه شده در این نشریه در شش فصل آورده شده است.

فصل 1: به شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران می­پردازد.

فصل 2: در خصوص شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی می­باشد. شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی حاصل اجرای سه طرح آمارگیری از "قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­ های صنعتی"، "قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری­ های صنعتی" و "قیمت محصولات کشاورزی در مناطق روستایی (سرخرمن)" می‌باشد. در این فصل نتایج اجرای هر یک از این طرح­ ها به تفصیلی و جداگانه آورده شده است.

فصل 3: به توضیح نتایج حاصل از اجرای طرح شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن می­ پردازد.

فصل 4: نتایج مربوط به طرح شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت را ارائه می­ دهد.

فصل 5: شاخص قیمت تولیدکننده در بخش برق را توضیح می­ دهد.

فصل 6: به ارائه مطالب در بخش اختصاصی خدمات به همراه بخش­های اصلی می­ پردازد.

ترتیب ارائه مطالب مربوط بخش­های مختلف اقتصادی در شش فصل فوق مطابق طبقه­ بندی فعالیت­ های اقتصادی (ISIC)، نسخه 3.1، می­ باشد. هر فصل در برگیرنده مشخصات کلی برای هر طرح، تعاریف و مفاهیم، خلاصه یافته نتایج هر طرح، نمودار و جدول­ های آماری می ­باشد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان 1398 به 0.3- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل بدون تغییر بوده است. بیش­ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌های خدمات (4.1 درصد) و معدن (3.4 درصد) است.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان 1398 به 15.0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 10.6 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان 1398 نسبت به فصل زمستان سال 1397، 15.0 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق      (7.1- درصد) و بیش‌ترین نرخ مربوط به یخش معدن (33.3 درصد) می‌باشد.

 

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1398 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 36.7 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (4.0- درصد ) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن (45.1 درصد) است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان 1398(برمبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت