28 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 05 تیر 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 04 تیر,1399
بازدید: 1939
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1399
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1399

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با 5.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با 0.1 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در خرداد ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 214.2 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با 5.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با 0.1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 22.5 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (28.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی  (16.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 27.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (33.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­آذربایجان غربی (24.2 درصد) است.

 

خانوارهای شهری

در خرداد ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 212.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان با 5.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با 0.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 22.7 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (29.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (16.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد  27.7 درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (32.8 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (23.8 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) عدد 221.9 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با 5.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با 0.8 درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 21.1 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ هرمزگان (26.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (15.1 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 28.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (33.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (23.0 درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت