13 تیر 1401
En | 
زمان انتشار: 15 تیر 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 15 تیر,1399
بازدید: 1761
انتشار گزارش عملكرد بخش واقعي اقتصاد در سال 1398

در اين گزارش پس از ارائه نتایج محاسبات نرخ رشد اقتصادی برای فصول مختلف سال‌های 1390 الی 1398 و روند اجزا تشكيل دهنده آن، نکات کلیدی قابل توجه در حساب‌های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سال 1398 در محاسبات به روش تولید و مخارج ارائه شده است.

عملکرد واقعی اقتصاد در سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٨ به رقم ٧٠٣٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ٦١٢١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در سال قبل با نفت ٧٥٦٧ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٦١٥٧ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٧- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و  ٠,٦-  درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال ١٣٩٨ دارد.

  در اين گزارش پس از ارائه نتایج محاسبات نرخ رشد اقتصادی برای فصول مختلف سال‌های 1390 الی 1398 و روند اجزا تشكيل دهنده آن، نکات کلیدی قابل توجه در حساب‌های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سال 1398 در محاسبات به روش تولید و مخارج ارائه شده است. 

برای مشاهده این گزارش به فایل پیوست مراجعه کنید.

فایلهای پیوست
طراحی سایت