13 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 10 تیر 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 10 تیر,1399
بازدید: 67
عملکرد بخش واقعی اقتصاد

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود.

عملکرد واقعی اقتصاد در سال 1398 نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1398 به رقم 7037 هزار ميليارد ريال با نفت و 6121 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در سال قبل با نفت 7567 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 6157 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 7- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و  0.6-  درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال 1398 دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال 1398 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3 درصد، گروه صنایع و معادن14.7- (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی 35- ، سایر معادن2.1-، صنعت 1.8- ، انرژی 1٫6 و ساختمان 6.1 درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات 0.3- درصد نسبت به سال 1397رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی،اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

لازم به ذکر است اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی سال 1398 و فراداده حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری/ حساب‌های ملی، قابل دسترسی می‌باشد...

برای مشاهده متن کامل تحلیل به فایل پیوست مراجعه کنید.

فایلهای پیوست
طراحی سایت