28 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 10 تیر 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 10 تیر,1399
بازدید: 2046
گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسكوني خانوارهاي شهری بهار 1399
گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسكوني خانوارهاي شهری بهار 1399

در فصل بهار 1399، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 175.1 رسيد كه نسبت به فصل قبل (169.3)، 3.4 درصد افزايش داشته است.

يكي از بخش‌هاي مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين بخش شامل زير بخش‌هاي "اجاره بهاي واحدهاي مسكوني" و "خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله كشي، گچ‌كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...) مي‌باشد.

 در فصل بهار 1399، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 175.1 رسيد كه نسبت به فصل قبل (169.3)، 3.4 درصد افزايش داشته است. در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان ایلام با 9.1 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان لرستان با 0.7 درصد افزايش مي‌باشد. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل بهار 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 23.3 درصد است كه نسبت به فصل زمستان 1398(22.9 درصد)، 0.4 واحد درصد افزایش نشان مي‌دهد. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با 35.8 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربي با 7.5 درصد افزايش است. به عبارتي خانوارهاي استان لرستان به طور متوسط 12.5 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان آذربايجان غربي 15.8 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل بهار 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 22.7 درصد است. اطلاع مذكور در استان لرستان (35.8 درصد) بيشترين عدد و در استان آذربايجان غربي (9.5 درصد) كمترين عدد را نشان مي‌دهد.

متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل بهار 1399 برابر با 33.6 درصد است.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسكوني خانوارهاي شهری بهار 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت