12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 30 تیر 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 30 تیر,1399
بازدید: 245
انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور سال1398
انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور سال1398

کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389، و بیش‌ترین تعداد با 10236 هزار لاشه به وزن 184 هزار تن مربوط به سال 1394 می‌باشد. این میزان در سال 1398 به 5868 هزار لاشه به وزن 116 هزار تن رسیده است.

آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه‌های قابل مصرف انواع دام ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور طی ده سال اخیر نشان می‌دهد:

1- کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389، و بیش‌ترین تعداد با 10236 هزار لاشه به وزن 184 هزار تن مربوط به سال 1394 می‌باشد. این میزان در سال 1398 به 5868 هزار لاشه به وزن 116 هزار تن رسیده است.

2- کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف بز و بزغاله‌ ذبح‌شده با 1599 هزار لاشه به وزن 24 هزار تن مربوط به سال 1398، و بیش‌ترین تعداد با 2552 هزار لاشه به وزن 37 هزار تن مربوط به سال 1394 بوده است.

3- کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده با 820 هزار لاشه به وزن 173 هزار تن مربوط به سال 1398، و بیش‌ترین تعداد با 1382 هزار لاشه به وزن 250 هزار تن مربوط به سال 1390 بوده است.

4- کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف گاومیش و بچه‌گاومیش ذبح‌شده با 14 هزار لاشه به وزن ۲٫۷ هزار تن مربوط به سال 1398، و بیش‌ترین تعداد با 32 هزار لاشه به وزن 5 هزار تن مربوط به سال 1391 بوده است.

5- کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف شتر و بچه‌شتر با 19 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن مربوط به سال 1393، و بیش‌ترین تعداد با
33 هزار لاشه به وزن ۷ هزار تن مربوط به سال 1396 بوده است. این میزان در سال 1398 به 27 هزار لاشه به وزن ۵٫۴ هزار تن رسیده است.

 

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور سال1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت