08 مرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 05 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 05 مرداد,1399
بازدید: 411
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور سال1398
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور سال1398

در سال 1398 قيمت فروش آزاد يك كيلو گندم در كل كشور 17035 ريال بوده است. استان یزد با 21339 ريال بيشترين و استان اردبیل با 16041 ريال كمترين قيمت فروش آزاد گندم را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 17278 ريال بوده كه در نتيجه، متوسط قيمت‌هاي آزاد و فروش به دولت اين محصول معادل 17224 ريال بوده است. متوسط قيمت فروش اين محصول (آزاد و دولتي) نسبت به سال 97 معادل 32.0 درصد افزايش داشته است.

در سال 1398 قيمت فروش آزاد يك كيلو گندم در كل كشور 17035 ريال بوده است. استان یزد با 21339 ريال بيشترين و استان اردبیل با 16041 ريال كمترين قيمت فروش آزاد گندم را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 17278 ريال بوده كه در نتيجه، متوسط قيمت‌هاي آزاد و فروش به دولت اين محصول معادل 17224 ريال بوده است. 

در سال 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور 18771 ريال بوده است. استان کرمانشاه با 21242 ريال بيشترين و استان سیستان و بلوچستان با 14859 ريال كمترين قيمت‌ فروش را داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول معادل 59.2 درصد نسبت به سال 97 افزايش داشته است.

در سال مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 404521 ريال بوده است. استان کرمان با 493350 ريال بالاترين و استان آذر بایجان شرقی با 371659 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال 97 معادل 72.3 درصد افزايش يافته است.

در سال 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور 325448 ريال بوده است. استان کرمان با 451037 ريال بيشترين و استان‌ قم با 296008 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال 97 برابر 37.2 درصد افزايش داشته است.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور سال1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت