08 مرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 08 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 مرداد,1399
بازدید: 602
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای تیر ماه 1399
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای تیر ماه 1399

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 22.9 درصد برای دهک اول تا 24.4 درصد برای دهک نهم است

نرخ تورم کل کشور در تیر ماه 1399 برابر 26.4 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 24.2 درصد برای دهک اول تا 28.9 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 22.9 درصد برای دهک اول تا 24.4 درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 25.5 درصد برای دهک اول تا 30.1 درصد برای دهک دهم است.[1]

فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 4.7 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.2 درصد) 0.5 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 


[1]  اعداد تا يك رقم اعشار گرد شده است.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای تیر ماه 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت