08 مرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 08 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 مرداد,1399
بازدید: 1713
متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی منتخب شهر تهران  بهار 1399
متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی منتخب شهر تهران بهار 1399

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد "قوطی زیرکلید" به 9658 ریال رسید که با 0.2 درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

  • تغییرات نسبت به فصل قبل:

در فصل بهار سال 1399 متوسط قیمت هر متر" سیم برق 1×1 میلیمتر " به 18579 ریال رسید که با 59.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هر عدد " سرپیچ معمولی " به 39632 ریال بوده است که با 40.8 درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت یک دستگاه "آسانسور"نیز به 1364973789 ریال رسید که با 39.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر کیسه 50 کیلویی"سیمان پرتلند پاکتی" به 146350 ریال رسید که با 1.7 درصد کمترین افزایش، نسبت به فصل قبل را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر کیلوگرم  "صفحه ستون" 101650 ریال بوده است که با 4.0 درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر رول ده متری"ایزوگام" نیز برابر1834000 ریال بوده است که با 4.9 درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد "قوطی زیرکلید" به 9658 ریال رسید که با 0.2 درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

برای مشاهده  متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

  • تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل:

در فصل بهار سال 1399 متوسط قیمت یک دستگاه "آسانسور" به 1364973789 ریال رسید که با 81.8 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر دستگاه "آبگرمکن دیواری" 12173684 ریال بوده است که با 71.0 درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت هر کیلوگرم "صفحه ستون"نیز به 101650 ریال رسید که با 63.2 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر متر "سیم برق 1.5×1 میلیمتر" به 16163 ریال رسید که با 45.7 درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت(دستمزدماهیانه) هر 8 ساعت کار در 26 روز کاری "مهندس عمران" به 59871250 ریال رسید که با  44.7درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر متر "سیم برق 1×1 میلیمتر" نیز برابر 18579 ریال بوده است که با 21.6 درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی منتخب شهر تهران  بهار 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت