05 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 08 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 11 مرداد,1399
بازدید: 1583
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان1398

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل زمستان سال 1398 نشان مي‌دهد:

در زمستان سال 1398، تعداد 17529 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 8.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7.5 درصد کاهش داشته است.‏همچنین در زمستان سال 1398، تعداد 103166 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 21.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.0 درصد کاهش داشته است.

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل زمستان سال 1398 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در زمستان سال 1398، تعداد 17529 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 8.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7.5 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.3 واحد بوده است.
  • تعداد 2401 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در زمستان 1398 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 4.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.2 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در زمستان 1398 بالغ ‌بر 3107 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 0.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12.5 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1294 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در زمستان سال 1398، تعداد 103166 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 21.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.0 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.
  • تعداد 39820 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در زمستان 1398 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 23.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 14.7 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در زمستان 1398 حدود 19564 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 24.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.0 درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 491 مترمربع بوده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت