12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 08 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 مرداد,1399
بازدید: 444
 نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در زمستان 1398
نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در زمستان 1398

کاهش 7.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و ‌10.0 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در زمستان 98 نسبت به زمستان 97

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل زمستان سال 1398 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در زمستان سال 1398، تعداد 17529 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 8.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7.5 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.3 واحد بوده است.
  • 4.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.2 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در زمستان 1398 بالغ ‌بر 3107 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 0.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12.5 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1294 مترمربع بوده است.

 

 

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در زمستان سال 1398، تعداد 103166 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 21.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.0 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است‌.
  • در زمستان 1398 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 23.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 14.7 درصد کاهش داشته است.
  • نسبت به فصل گذشته 24.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.0 درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 491 مترمربع بوده است.
  •  نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.
تصاویر
  •  نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در زمستان 1398
طراحی سایت