05 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 25 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 25 مرداد,1399
بازدید: 1783
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های منتخب بازرگانی وخدمات 1397(طرح جامع بازرگانی وخدمات)

طرح آمارگیری از کارگاه های منتخب بازرگانی وخدمات در سال 1398 به اجرا درآمده است كه شامل 30 كد طبقه‌بندي فعاليت‌‌هاي اقتصادي ايران ‌(ISIC Rev.4) مي‌باشد و قسمت اعظم كارگاه‌هاي بخش بازرگاني و خدمات كشور را شامل مي‌شود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های منتخب بازرگانی وخدمات در سال1397 نشان می دهد در سال 1397حدود 79 درصد از كاركنان بخش بازرگاني و خدمات را كاركنان مرد و 21 درصد را كاركنان زن تشكيل داده‌اند.

اين طرح در سال 1398 به اجرا درآمده است كه شامل 30 كد طبقه‌بندي فعاليت‌‌هاي اقتصادي ايران ‌(ISIC Rev.4) مي‌باشد و قسمت اعظم كارگاه‌هاي بخش بازرگاني و خدمات كشور را شامل مي‌شود.

نتایج طرح در سال 1397 نشان می‌دهد:

r در سال 1397، حدود 79 درصد از كاركنان بخش بازرگاني و خدمات را كاركنان مرد و 21 درصد را كاركنان زن تشكيل داده‌اند. كارگاه‌هاي با فعاليت‌ آموزش، با 61 درصد كاركن زن بيشترين سهم کارکن زن در بين فعاليت‌هاي بخش بازرگاني و خدمات را دارا بوده و كارگاه‌هاي داراي فعاليت‌ تعمير کالاهای شخصی و خانگی با 4 درصد، كمترين سهم را در سهم زنان شاغل داراست.

r 34 درصد از كاركنان كارگاه‌هاي بازرگاني و خدمات را كاركنان با تحصيلات بالاتر از ديپلم، 35 درصد كاركنان ديپلم و 31 درصد نيز داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم تشكيل داده‌اند.

r حدود 35 درصد از ارزش افزوده كارگاه‌هاي بازرگاني و خدمات مورد بررسي، مربوط به فعاليت خرده‌فروشي (بجز وسايل نقليه موتوري و موتورسيكلت) ‌است.

r بهره‌وري كاركنان اين كارگاه‌ها در سال 1397 به ازاي هر كاركن معادل 360 ميليون ريال بوده‌است. همچنين بهره‌وري كاركنان به ازاي هر ساعت بيش از 148 هزار ريال بوده است. بر اساس نتايج به طور متوسط هر كاركن 50 ساعت در هفته به فعاليت مشغول بوده است.

r نتايج طرح نشان مي‌دهد كه ضريب نفوذ رايانه در اين كارگاه‌ها 26 درصد مي‌باشد كه كارگاه‌هاي با فعالیت‌ جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه با ضريب نفوذ 99 درصد داراي بالاترين نسبت از اين حيث در كارگاه‌هاي مورد بررسي است. 20 درصد از كاركنان كارگاه‌هاي مورد بررسي نيز از اينترنت براي فعاليت‌هاي کارگاه در داخل يا خارج از كارگاه استفاده نموده‌اند.

r 11 درصد از مديران كارگاه‌هاي مورد بررسي را زنان تشكيل داده‌اند كه فعاليت‌هاي سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی (شستشوی منسوجات، آرایش و پیرایش و ...) با 49 درصد بيشترين سهم را از اين حيث دارا بوده‌اند. 

r 88 درصد از كارگاه‌هاي بازرگاني و خدمات از ابزارهاي الكترونيكي براي پرداخت و دريافت خود بهره برده‌اند كه فعاليت‌هاي انتشاراتی، فعالیت جنبي خدمات مالي و فعاليت‌هاي بيمه با 99 درصد بالاترين ميزان استفاده در اين زمينه را دارا بوده‌اند. همچنين 98 درصد از كارگاه‌ها از دستگاه‌ كارتخوان براي پرداخت و دريافت استفاده كرده‌اند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

فایلهای پیوست
طراحی سایت