28 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 25 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 مرداد,1399
بازدید: 1983
انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاه های کشور تیر1399
انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاه های کشور تیر1399

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در ماه تیر، بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 36.2 هزار تن بوده است.

  • مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در ماه تیر، بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده 36.2 هزار تن بوده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره ذبح‌شده در ماه تیر، 657 هزار لاشه به وزن 12.4 هزار تن گزارش شده است. این تعداد در ماه مشابه سال قبل 439 هزار لاشه به وزن 8.5 هزار تن بوده است. استان تهران با 148 هزار لاشه بیش‌ترین تعداد، و استان خراسان رضوی با 2.5 هزار تن بیش‌ترین وزن را در این ماه به خود اختصاص داده‌اند.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف بز و بزغاله ذبح‌شده در ماه تیر، 185 هزار لاشه به وزن 2.7 هزار تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل 132 هزار لاشه به وزن 2 هزار تن بوده است. استان اصفهان با 47.3 هزار لاشه به وزن 651.2 تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف گاو و گوساله ذبح‌شده در ماه تیر، 94 هزار لاشه به وزن 20.4 هزار تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل 67  هزار لاشه به وزن 14.1 هزار تن بوده است. استان تهران با 16.6 هزار لاشه به وزن 2.8 هزار تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف گاومیش و بچه‌گاومیش ذبح‌شده در ماه تیر، 1980 لاشه به وزن 386 تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل 1030 لاشه به وزن 201.5 تن بوده است. استان خوزستان با 819 لاشه به وزن 161 تن، بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • تعداد لاشه‌های قابل مصرف شتر و بچه‌شتر ذبح‌شده در ماه تیر، 1674 لاشه به وزن 323 تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل 2061 لاشه به وزن 418.7 تن بوده است. استان کرمان با 349 لاشه بیش‌ترین تعداد، و استان سیستان و بلوچستان با 66 تن بیش‌ترین وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.
  • در ماه تیر، متوسط وزن یک لاشه گوسفند و بره 18.81 کیلوگرم، بز و بزغاله 14.79 کیلوگرم، گاو و گوساله 216.97 کیلوگرم، گاومیش و بچه‌گاومیش 194.96 کیلوگرم، و شتر و بچه‌شتر 192.97 کیلوگرم بوده است.

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر 1399 نسبت به خرداد ۱۳۹۹ در حدود 19 درصد افزایش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر 1399 با ماه مشابه 1398، نشان‌دهنده افزایش 44 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در تیر 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره ۴6 درصد، برای بز و بزغاله 35 درصد، برای گاو و گوساله 45 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 95 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 24 درصد کاهش داشته است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاه های کشور تیر1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت