12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 26 مرداد 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 مرداد,1399
بازدید: 1949
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری باغداری(محصولات دائمی)1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری باغداری(محصولات دائمی)1398

در سال 1398 تولید محصولات باغی در حدود 13 میلیون تن براورد شده است. در این سال، تولید پرتقال و نارنگی در حدود دو میلیون و 895 هزار تن، تولید سیب در حدود دو میلیون و 241 هزار تن، تولید انگور در حدود یک میلیون و 945 هزار تن، و تولید خرما در حدود یک میلیون و 307 هزار تن تخمین زده می‌شود.

بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری (محصولات دائمی) 1398 در حدود یک میلیون و 597 هزار بهره‌برداری دارای فعالیت باغداری در کشور وجود داشته است، که تقریباً یک میلیون و 509 هزار بهره‌برداری دارای باغ و قلمستان، و 87 هزار بهره‌برداری فاقد باغ و قلمستان، ولی دارای حداقل یکی از محصولات انجیر، خرما، پرتقال، گردو، بادام، انواع تبریزی و اکالیپتوس به‌صورت پراکنده و بر اساس حد نصاب‌های تعیین شده بوده‌اند.

مساحت باغ و قلمستان

  • مساحت باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در حدود یک میلیون و 891 هزار هکتار براورد شده که 69.6 درصد آن باغ و قلمستان ساده (تک‌محصولی) و 30.4 درصد آن باغ و قلمستان مخلوط (چندمحصولی) است. نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که 66 درصد باغ‌ها و قلمستان‌های کشور به ترتیب در 10 استان کشور شامل استان‌های کرمان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، قزوین، و سیستان و بلوچستان واقع شده است.
  • نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که در حدود 15.8 درصد از مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور، متعلق به 65.7 درصد از تعداد کل بهره‌برداری‌ها است که مساحتی کمتر از 1 هکتار دارند. در حدود 44.7 درصد از مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور، مربوط به 30.5 درصد از تعداد کل بهره‌برداری‌ها است که دارای مساحت 1 تا کمتر از 5 هکتار هستند. همچنین در حدود 39.5 درصد از مساحت کل باغ‌ها و قلمستان‌های کشور، متعلق به 3.8 درصد از تعداد کل بهره‌برداری‌ها است که 5 هکتار یا بیش‌تر مساحت دارند.

تولید محصولات دائمی

  • در حدود 65 درصد از کل تولید محصولات باغی کشور در سال‌های 1397 و ۱۳۹۸ به‌ترتیب متعلق به چهار محصول پرتقال و نارنگی، سیب، انگور، و خرما بوده است.
  • در سال 1397 تولید محصولات باغی در حدود 12 میلیون تن بوده است. در این سال، تولید پرتقال و نارنگی در حدود دو میلیون و 719 هزار تن، تولید سیب در حدود یک میلیون و 937 هزار تن، تولید انگور در حدود یک میلیون و 915 هزار تن، و تولید خرما در حدود یک میلیون و 356 هزار تن بوده است.
  • در سال 1398 تولید محصولات باغی در حدود 13 میلیون تن براورد شده است. در این سال، تولید پرتقال و نارنگی در حدود دو میلیون و 895 هزار تن، تولید سیب در حدود دو میلیون و 241 هزار تن، تولید انگور در حدود یک میلیون و 945 هزار تن، و تولید خرما در حدود یک میلیون و 307 هزار تن تخمین زده می‌شود.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری باغداری(محصولات دائمی)1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت