05 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 11 شهریور 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 11 شهریور,1399
بازدید: 1586
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1399
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1399

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 30.4 درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (34.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (24.8 درصد) است.

در مرداد ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 235.9 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با 5.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم و مازندران با 2.3 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 30.4 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (34.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی  (24.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 25.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (31.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (21.6 درصد) است.

خانوارهای شهری

در مرداد ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 234.7 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با 5.6 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با 2.2 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 30.6 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (35.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (24.2 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 25.9 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  (30.8 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان غربی (22.1 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مرداد ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 242.5 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان یزد با 5.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با 1.7 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 29.6 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ همدان (37.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (22.4 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 25.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (31.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (20.3 درصد) است.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت