12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 17 شهریور 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 17 شهریور,1399
بازدید: 1750
انتشار نسخه الکترونیکی طبقه بندی فعالیت ها برای آمارهای گذران وقت ایران بر اساس ICATUS 2016
انتشار نسخه الکترونیکی طبقه بندی فعالیت ها برای آمارهای گذران وقت ایران بر اساس ICATUS 2016

طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليت‌ها براي آمارهاي گذران وقت (2016ICATUS)، طبقه‌بندي سلسله ‌مراتبی سه‌سطحي (شامل بخش‌هاي اصلي، بخش‌ها و گروه‌ها) از تمام فعاليت‌هايي است كه توسط عموم مردم در طول 24 ساعت شبانه‌روز انجام مي‌شوند. فعالیت‌ها به‌عنوان وظایف انجام شده توسط افراد تعریف می‌شود. هدف از طبقه‌بندي، فراهم كردن چارچوبي است كه مي‌تواند براي توليد آمارهاي معني‌دار و مقايسه‌پذیر گذران وقت در تمام كشورها و در طول زمان، استفاده شود.

طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليت‌ها براي آمارهاي گذران وقت (2016ICATUS) [1]، طبقه‌بندي سلسله ‌مراتبی سه‌سطحي (شامل بخش‌هاي اصلي، بخش‌ها و گروه‌ها) از تمام فعاليت‌هايي است كه توسط عموم مردم در طول 24 ساعت شبانه‌روز انجام مي‌شوند. فعالیت‌ها به‌عنوان وظایف انجام شده توسط افراد تعریف می‌شود. هدف از طبقه‌بندي، فراهم كردن چارچوبي است كه مي‌تواند براي توليد آمارهاي معني‌دار و مقايسه‌پذیر گذران وقت در تمام كشورها و در طول زمان، استفاده شود.

این طبقه­ بندی، چارچوبي را براي انتشار نظام‌مند آمارهاي قابل مقايسه بين‌المللي گذران وقت، بدون توجه به نوع ابزار مورد استفاده براي جمع‌آوري داده‌ها، ‌فراهم مي‌كند. همچنين مي‌تواند به‌عنوان یک راهنما برای جمع‌آوري داده‌هاي گذران وقت استفاده شود یا با طبقه‌بندی ملی کشورها که نیازهای ملی آن‌ها را منعکس می‌کند، منطبق شود.

ICATUS بر اساس تعاريف، مفاهيم‌ و اصول مورد توافق بين‌المللي به‌منظور بهبود سازگاري و قابليت مقايسه‌پذیری بين‌المللي آمارهاي گذران وقت و ساير آمارهاي اجتماعي و اقتصادي، تدوين شده است. آمارهاي گذران وقتِ قابل اعتماد، براي الف) اندازه‌گيري و تحليل كيفيت زندگي يا رفاه عمومي، ب) اندازه‌گيري جامع انواع كار، شامل كار بدون مزد و توليد غيربازاري و توسعه حساب‌هاي توليد خانوار و پ) توليد داد‌ه‌ها به‌منظور تحليل جنسيتي براي سياست‌هاي عمومي، حياتي هستند. از اين رو، ارتباط و سازگاري ICATUS با سيستم حساب‌هاي ملي (SNA) و كنفرانس بين‌المللي آمارشناسان كار (ICLS) اهميت دارد.

علاوه بر اين، استفاده از ICATUS براي پيشرفت در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار (SDG) و اهداف بلندمدت،‌ شامل هدف 4، 5 «شناسايي و ارزش‌گذاري كار خانگي و مراقبت بدون مزد از طريق ارائه خدمات عمومي، زيرساخت‌ها و سياست‌هاي محافظت اجتماعي، ارتقا مسئولیت مشترک در خانوار و خانواده، در سطح مناسب ملی» و شاخص 1، 4، 5 SDG، مربوط به گذران وقت براي كار خانگي و مراقبت بدون مزد به تفكيك جنس و سن و مكان به كار مي‌رود.

مطالب مندرج در این نشریه در چهار فصل به شرح زیر است:

فصل اول تحت عنوان «اصول کلی طبقه­ بندی»، اهداف، ویژگی­ ها و کلیات طبقه‌بندي بين‌المللي و ملی فعاليت‌ها براي آمارهاي گذران وقت را شرح داده است. در فصل دوم «ساختار کلی طبقه‌بندی»، سطوح طبقه­بندی معرفی شده است. در فصل سوم «فهرست موضوعی طبقه­بندی» و فصل چهارم «فهرست الفبایی طبقه­بندی» ارائه شده است. جدول مقایسه ­ای طبقه­ بندی فعلی با نسخه قبلی در پیوست 1 قرار داده شده است. از آنجا که بخش آمار سازمان ملل متحد جدول مقایسه­ای نسخه 2005 طبقه­بندی با نسخه 2016 آن را تا کنون تهیه و منتشر نکرده است، این جدول در مرکز آمار ایران برای استفاده در گروه کارشناسی بازنگری طبقه­بندی تهیه شده است که در صورت نیاز می­ توان برای مقایسات کلی به آن رجوع کرد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی طبقه بندی فعالیت ها برای آمارهای گذران وقت ایران بر اساس ICATUS 2016
فایلهای پیوست
طراحی سایت