28 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 19 شهریور 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 شهریور,1399
بازدید: 596
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار 1399   (بر مبنای سال پایه 1390)
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار 1399  (بر مبنای سال پایه 1390)

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1399 نسبت به فصل بهار سال 1398، 12.0 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کم­ترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (3.6 درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش برق (40.6 درصد) می­باشد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل ( تورم فصلی) در فصل بهار 1399 به 11.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 11.7 درصد افزایش داشته است. کم­ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش خدمات (6.7 درصد ) است.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار 1399 به 12.0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 3.0 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1399 نسبت به فصل بهار سال 1398، 12.0 درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کم­ترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (3.6 درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش برق (40.6 درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1399 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 23.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.1 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش برق ( 9.9 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش معدن (37.7 درصد) است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه می کنید.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار 1399   (بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت