28 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 19 شهریور 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 شهریور,1399
بازدید: 301
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور مرداد1399
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور مرداد1399

افزایش 41 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در مرداد 1399 با ماه مشابه سال 1398.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد 1399 جمعاً 37.1 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 21.4 هزار تن، 57.7 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 12.3 هزار تن، بز و بزغاله با 2.7 هزار تن و سایر انواع دام با 669.7 تن، به‌ترتیب 33.2 درصد، 7.3 درصد و 1.8 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1399 با ماه مشابه سال 1398، نشان‌دهنده افزایش 41 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در مرداد 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 35 درصد، برای بز و بزغاله 29 درصد، برای گاو و گوساله 49 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 106 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 42 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد 1399 نسبت به تیر ۱۳۹۹ در حدود 2.5 درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور مرداد1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت