05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 29 شهریور 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 29 شهریور,1399
بازدید: 1743
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار1399
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار1399

در فصل بهار 1399 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 24108 ريال بوده است. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 25033 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 24912 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 98 افزايشي معادل 44.8 درصد داشته است

در فصل بهار 1399 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 24108 ريال بوده است. استان کرمان با 29659 ريال بيشترين و استان آذربايجان شرقي با 18952 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 25033 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 24912 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 98 افزايشي معادل 44.8 درصد داشته است.

در سه ماهه اول سال 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم 114816 ريال رسيد كه كرمانشاه با 155817 ريال بيشترين و استان فارس با 89911 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 98 افزايشي معادل 106.7 درصد داشته است.

در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 395026 ريال بوده است. استان هرمزگان با 553094 ريال بالاترين و استان خراسان شمالی با 347644 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 98 معادل 8.3 درصد کاهش داشته است.

در فصل بهار 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور برابر 297114 ريال بوده است. استان كرمان با 502034 ريال بيشترين و استان‌ خراسان شمالی با 266495 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 98 معادل 18.5 درصد کاهش داشته است.

در بهار 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند چرخ نشده در كل كشور 87908 ريال بوده است كه نسبت به بهار 98 معادل 63.2 درصد افزايش يافته است. استان تهران با 144860 ريال بالاترين و استان خوزستان با 30224 ريال پايين‌ترين قيمت فروش اين محصول را در كل كشور داشته‌اند.

در فصل بهار 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور 24977 ريال بوده است كه نسبت به بهار 98 معادل 22.0 درصد افزايش داشته است. استان بوشهر با 38685 ريال بالاترين و استان آذربايجان غربي با 19811 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت