05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 13 مهر 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 13 مهر,1399
بازدید: 268
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد وتولیدات دام سنگین(گاو وگوساله)تابستان 1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد وتولیدات دام سنگین(گاو وگوساله)تابستان 1399

در تابستان سالجاری 355 هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شده است.

 در تابستان سال‌جاری 1.89 میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید و در همین مدت، تعداد 355 هزار رأس گاو و گوساله پروار شده است.

یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در پایان این فصل 4.85 میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده در تابستان، 299 هزار رأس بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح در فصل‌های تابستان و بهار نشان می‌دهد که مقدار تولید شیر 36 هزار تن و تعداد دام پروار شده، 2 هزار رأس نسبت به فصل قبل افزایش یافته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد وتولیدات دام سنگین(گاو وگوساله)تابستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت