02 بهمن 1400
En | 
زمان انتشار: 28 مهر 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 28 مهر,1399
بازدید: 2273
گزارش بررسی نتایج طرح آمارگيري نيروي كار _ تابستان 1399
گزارش بررسی نتایج طرح آمارگيري نيروي كار _ تابستان 1399

این گزارش توسط خانم معصومه محمدي، رييس گروه آمارهاي نيروي انساني دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.


اشتغال و بیکاری از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی_اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود که از یک‌سو نشان دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصادی و از سوی دیگر نشان دهنده میزان تحرک، پويايي و سلامت یا بیماری یک جامعه است و افزايش و كاهش هر كدام از آن‌ها به نوعي مي‌تواند موجبات توسعه يافتگي و بالندگي يك كشور را در پي داشته باشد يا به‌عنوان تهديدي براي مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي يك كشور محسوب شود.

در گزارش پيش‌روي سعي براين است كه با توجه به نتايج طرح آمارگيري نيروي كار به بررسي بازار كار ايران در تابستان سال جاري و مقايسه آن با فصل مشابه سال قبل به لحاظ جمعيتي، شاخص‌هاي بازار كار و آمارهاي جريان پرداخته شود.

طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران يك طرح نمونه‌گيري است كه در هر فصل با مراجعه به بيش از 60 هزار خانوار مناطق شهري و روستايي 31 استان اطلاعات بازار كار كشور را جمع‌آوري مي‌كند و از طريق آن مي توان تحركات بازار كار را رصد كرد و اثرات اتفاقات و جريانات اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... را در آن مشاهده كرد.

برخی از کارشناسان بازار کار پیش‌بینی كرده‌اند در سال ‌جاري، با شيوع بيماري كوويد 19، در بازار کار مساله‌ای جدی به‌شکل افزایش شدید نرخ بيكاري و تعداد بیکاران بروز خواهد کرد. با بررسي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مشاهده مي‌شود، درست است كه اين اتفاق رخ نداده است ولی اگر به شاخص‌های جمعیت، جمعیت فعال و جمعيت غيرفعال دقت شود، مشخص می‌شود بازار کار ایران در وضعیت خاصي قرار گرفته‌است. این مساله به دلایل گوناگون، در نرخ بیکاری انعکاس نیافته؛ ولی در سایر شاخص‌ها به وضوح نمایان شده‌است. به عبارت ديگر در بررسي تاثيرات بيماري كوويد 19 بر بازار كار كشورها ملاحظه مي‌شود كه اين بيماري (پاندومي) به نحو متفاوتي بر بازار كار كشورها تاثير گذار بوده است، بدین صورت که در برخي كشورها نرخ بيكاري، در برخي ديگر نرخ مشاركت و در برخي سهم خروج از بازار كار را متاثر كرده است،كه اين بستگي به ساختار اشتغال و اقتصاد كشورها دارد...

برای مشاهده متن کامل گزاش به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

 

تصاویر
  • گزارش بررسی نتایج طرح آمارگيري نيروي كار _ تابستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت