05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 آبان 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 آبان,1399
بازدید: 1434
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر 1399
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر 1399

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با 10.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 4.1 درصد افزایش است

کل خانوارها

در مهر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 261.5 رسید که نسبت به ماه قبل 7.0 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با 10.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 4.1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 41.4 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه (48.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مازندران  (36.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 27.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (32.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­آذربایجان غربی (23.1 درصد) است.

خانوارهای شهری

در مهر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 260.3 رسید که نسبت به ماه قبل 7.1 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربايجان غربي با 10.2 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 4.7 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 41.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان كرمانشاه (48.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (35.7 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 27.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  (32.3 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان غربی (23.3 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مهر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 268.2 رسید که نسبت به ماه قبل 6.9 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان آذربايجان غربي با 10.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كهگيلويه وبويراحمد با 3.0 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 42.2 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ بوشهر (51.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (36.0 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 26.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (33.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (21.6 درصد) است.

برای مشاهده  متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مهر 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت