05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 آبان 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 آبان,1399
بازدید: 1436
گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان 1399  بر مبنای سال پایه 1390
گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان 1399 بر مبنای سال پایه 1390

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 71.4 درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (31.9) 39.5 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص کل

شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران در فصل تابستان 1399 به عدد 698.8 رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل (536.5)، 30.3 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 71.4 درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (31.9) 39.5 واحد درصد افزایش داشته است.

در بین تمامی گروههای اجرایی، گروه «آهن آلات ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده» با 172.2 درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «شيشه» با 31.3 درصد افزايش بوده است.

تورم سالانه

درصد تغييرات میانگین شاخص چهار فصل منتهي به فصل تابستان سال 1399 نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به تابستان سال 1398 (تورم سالانه)، معادل 40.8 درصد بوده كه نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (29.3) 11.5 واحد درصد افزایش داشته است.

بيشترين نرخ تورم شاخص كل در يك سال گذشته مربوط به پاييز 1398 كه معادل با 42.2 درصد و كمترين نرخ تورم سالانه مربوط به بهار 1399 كه معادل 29.3 درصد بوده است.

در بين گروههاي اجرايي نيز بيشترين نرخ تورم در همين دوره مربوط به گروه اجرايي«آهن آلات ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده» با 71.9 درصد افزايش و كمترين نرخ تورم با 15.7 درصد افزايش متعلق به گروه «شيشه» بوده است.

تورم فصلی

درصد تغییرات شاخص قیمت كل نهاده‌هاي ساختماني در تابستان 1399 نسبت به فصل  قبل معادل 30.3 درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (17.3) 13.0 واحد درصد افزایش داشته است.

بيشترين تورم فصلي در طول يك سال گذشته مربوط به همين فصل و كمترين درصد تغيير فصلي شاخص كل مربوط به پاييز 1398 با 3.4 درصد تغيير بوده است.

در همين فصل در بين گروههاي اجرايي، بيشترين درصد تغيير فصلي مربوط به گروه اجرايي «آهن آلات ميلگرد پروفيل درب و پنجره و نرده» با 63.9 درصد افزايش و كمترين درصد تغيير نيز مربوط به گروه اجرايي «خدمات» با 5.5 درصد افزايش بوده است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل تابستان 1399  بر مبنای سال پایه 1390
فایلهای پیوست
طراحی سایت