12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 19 آبان 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 19 آبان,1399
بازدید: 201
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول 1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول 1399

مقایسه متوسط قیمت 179 قلم مورد آمارگیری این دوره نسبت به دوره ی قبل، نشان می دهد که " تیر
آهن نمره 30" با 198/6درصد دارای بیش ترین افزایش و" لمبه ی چوبی "با 6/5 درصد دارای بیش ترین کاهش بوده اند.

‌طرح آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني  به‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود. در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به قيمت مصالح ساختماني (179 قلم) با مراجعه به توليدكنندگان يا عمده‌فروشان مصالح ساختماني جمع‏آوري مي‏شود. آمارهای مربوط به نیمه‌ی اول سال 1399 به‌صورت زیر است:

مقايسه‌ي متوسط قيمت تمامي 179 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل، نشان می‌دهد که «تيرآهن نمره­ي 30» با 198/6 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «لمبه‌‌ی چوبي»  با 6/5 درصد داراي بيش‌ترين کاهش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش متوسط قیمت مربوط به «ورق سياه به ضخامت بيش از 3 ميلي‌متر» با 252/0 درصد و کمترین افزايش قیمت مربوط به «لمبه‌‌ی چوبي»  با 6/3 بوده است.

مقايسه‌ي متوسط قيمت 9 قلم مهم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل که در جدول زیر آمده است، نشان می‌دهد که «تيرآهن نمرهي 14» با 124/2 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «آجر فشاري» با 18/9 درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به «تيرآهن نمره‌ي 14» با 221/9 درصد و کمترین افزايش قیمت مربوط «آجر فشاري» با 44/7 درصد بوده است . اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه اول 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت