12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 20 آبان 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 20 آبان,1399
بازدید: 1133
گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل تابستان 1399
گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل تابستان 1399

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 649.8 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.7  درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل 13.2 درصد افزایش می باشد.

چکیده

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1390) در فصل تابستان سال 1399 برابر با 630.6 بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 23.1 درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 11.0 درصد افزايش يافته است.

شاخص زراعت و باغداری

 • شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 649.8 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.7  درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل 13.2 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "غلات" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 554.4 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 37.1 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 20.5 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 680.3  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 47.9 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 12.0 درصد افزایش می‌باشد.
 • شاخص گروه "سبزیجات" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 679.9 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.8 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 3.6  درصد کاهش می باشد.
 • شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 675.6 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 55.5 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 33.8 درصد افزايش می‌باشد.
 • شاخص دامداری سنتی
 • شاخص "دامداری سنتی" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 589.3 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.0 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 6.8 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل تابستان سال 1399 برابر با 632.0  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 6.8 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 581.9 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.4 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 1.3 درصدکاهش می‌باشد.
 • شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 630.8  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.0 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 2.4 درصد افزایش می باشد.
 • شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل تابستان سال 1399 برابر با 545.9 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 28.0 درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 25.9 درصد افزایش می‌باشد. برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

تصاویر
 • گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل تابستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت