12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 20 آبان 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 20 آبان,1399
بازدید: 129
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور مهر1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور مهر1399

وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مهر 1399 جمعاً 39.6 هزار تن گزارش شده، گوشت گاو و گوساله با 22.4 هزار تن، 57 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مهر 1399 جمعاً 39.6 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 22.4 هزار تن، 57 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 13.5 هزار تن، بز و بزغاله با 2.9 هزار تن و سایر انواع دام با ۷9۴ تن، به‌ترتیب 34 درصد، 7 درصد و 2 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر 1399 با ماه مشابه سال 1398، نشان‌دهنده افزایش 55 درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در مهر 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 53 درصد، برای بز و بزغاله 38 درصد، برای گاو و گوساله 61 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 130 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 39 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر 1399 نسبت به شهریور ۱۳۹۹ در حدود 1 درصد کاهش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتاردام کشتارگاههای کشور مهر1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت