27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 09 دی 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 09 دی,1399
بازدید: 799
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور تابستان1399
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور تابستان1399

در فصل تابستان 1399 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 24085 ريال بوده است. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 24984 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 24744 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 98 افزايشي معادل 43.8 درصد داشته است.

در فصل تابستان 1399 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 24085 ريال بوده است. استان کرمان با 36388 ريال بيشترين و استان همدان با 22385 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 24984 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 24744 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 98 افزايشي معادل 43.8 درصد داشته است.

قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل تابستان 1399 در كل كشور 97578 ريال بوده است. استان چهارمحال و بختیاری با 145127 ريال بيشترين و استان کرمانشاه با 81421 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 66.2 درصد افزايش داشته است.همچنیندر سه ماهه دوم سال 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم 146526 ريال رسيد كه آذربایجان غربی با 184194 ریال بيشترين و استان لرستان با 98982 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 98 افزایشی معادل 153.7 درصد داشته است.

در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 407463 ريال بوده است. استان هرمزگان با 519765 ريال بالاترين و استان خراسان شمالی با 357597 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 98 معادل 4.1 درصد کاهش داشته است.

در فصل تابستان 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور برابر 308792 ريال بوده است. استان کرمان با 479245 ريال بيشترين و استان‌ خراسان شمالی با 271545 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان 98 معادل 3.2 درصد کاهش يافته است.

در تابستان 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند چرخ نشده در كل كشور 88379 ريال بوده است كه نسبت به تابستان 98 معادل 78.1 درصد افزايش يافته است. استان تهران با 155959 ريال بالاترين و استان سیستان و بلوچستان با 26519 ريال پايين‌ترين قيمت فروش این محصول را در كل كشور داشته‌اند.

در فصل تابستان 1399 قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور 28770 ريال بوده است كه نسبت به تابستان 98  معادل 30.2 درصد افزايش داشته است. استان بوشهر با 44917 ريال بالاترين و استان آذربايجان غربي با 21122 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور تابستان1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت