27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 09 دی 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 09 دی,1399
بازدید: 118
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از موسسات پرورش مرغ مادر کشور سال1399
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از موسسات پرورش مرغ مادر کشور سال1399

مؤسسات پرورش مرغ مادر در سال 1398، تعداد 1688 ميليون عدد تخم نطفه‌دار مرغ گوشتي، 91 ميليون عدد تخم‌‌ نطفه‌دار مرغ تخمگذار و 22 ميليون عدد تخم نطفه‌دار مرغ بومي توليد كرده‌اند که نسبت به سال 1394 به ترتيب 23، 54 و 83 درصد افزایش داشته است.

براساس نتايج آمارگيري از مؤسسات پرورش مرغ مادر كشور كه بصورت تمام شماري انجام شد:

تعداد 594 مؤسسه پرورش مرغ مادر در سطح كشور وجود داشته كه 543 واحد به فعاليت توليد تخم نطفه‌دار نژاد گوشتي‌، 27 ‌‌واحد توليد تخم نطفه‌دار نژاد تخمگذار و 24 واحد نيز توليد تخم نطفه‌دار نژاد بومي اشتغال داشته‌اند. بر اساس نتایج حاصل از اجرای این طرح 523 مؤسسه فعال و بقيه (71 مؤسسه) غير فعال بوده است.

مؤسسات پرورش مرغ مادر در سال 1398، تعداد 1688 ميليون عدد تخم نطفه‌دار مرغ گوشتي، 91 ميليون عدد تخم‌‌ نطفه‌دار مرغ تخمگذار و 22 ميليون عدد تخم نطفه‌دار مرغ بومي توليد كرده‌اند که نسبت به سال 1394 به ترتيب 23، 54 و 83 درصد افزایش داشته است.

تعداد كل كاركنان شاغل در مؤسسات پرورش مرغ مادر در سال 1398، 12443 نفر بوده كه از اين تعداد 11909 نفر شاغلان با مزد و حقوق و بقيه (534 نفر) شاغلان بدون مزد و حقوق بوده‌اند. همچنین 95 درصد شاغلان این مؤسسات مرد بوده‌اند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از موسسات پرورش مرغ مادر کشور سال1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت