01 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 23 دی 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 23 دی,1399
بازدید: 1263
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان 1399
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان 1399

کاهش 4.9 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش ‌39.3 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در تابستان 99 نسبت به تابستان 98

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل تابستان سال 1399 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  1. در تابستان سال 1399، تعداد 13822 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 7.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4.9 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.6 واحد بوده است.
  2. تعداد 1819 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در تابستان 1399 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 8.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 14.0 درصد کاهش داشته است.
  3. مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در تابستان 1399 بالغ ‌بر 2426 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 6.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.0 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1334 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  1. در تابستان سال 1399، تعداد 137431 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 34.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 39.3 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 2.8 واحد بوده است‌.
  1. تعداد 49492 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در تابستان 1399 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 29.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 28.9 درصد افزایش داشته است.
  2. مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در تابستان 1399 حدود 25952 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 33.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 46.0 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 524 مترمربع بوده است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت