17 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 08 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 بهمن,1399
بازدید: 270
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال1399
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال1399

مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار در سال 1398، 869 هزارتن تخم مرغ تولید کرده اند که نسبت به سال 1396 حدود 196 هزار تن (29 درصد) افزایش يافته است.

براساس نتايج آمارگيري از مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار كشور كه بصورت تمام شماري انجام شد: در سال 1399 تعداد 1625 مرغداری‌ پرورش مرغ تخمگذار در سطح كشور وجود داشته كه 1268 مؤسسه فعال و بقيه (357 مؤسسه) غير فعال بوده است.

همچنین مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار در سال 1398،  869 هزارتن تخم مرغ تولید کرده اند که نسبت به سال 1396 حدود 196 هزار تن (29 درصد) افزایش يافته است.

تعداد كل كاركنان شاغل در مرغداری‌های پرورش مرغ تخمگذار در سال 1398، 11460 نفر بوده كه از اين تعداد 9485 نفر شاغلان با مزد و حقوق و بقيه (1975 نفر) شاغلان بدون مزد و حقوق بوده‌اند. همچنین 95 درصد شاغلان این مؤسسات مرد بوده‌اند. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار سال1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت