17 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 14 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 14 بهمن,1399
بازدید: 221
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سالانه طرح آمارگیری تعداد وتولیدات دام سنگین (گاو وگوساله) 99-1398
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سالانه طرح آمارگیری تعداد وتولیدات دام سنگین (گاو وگوساله) 99-1398

در طول یک‌سال گذشته تعداد 56/1 میلیون رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شده است.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین 99-1398 نشان می‌دهد که :

تعداد گاو و گوساله موجود در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور از 79/4 تا 42/5 میلیون رأس در طول سال متغیر است.

در پاییز 1399، تعداد 25/1 میلیون رأس گاو و گوساله اصیل، 31/2 میلیون رأس گاو و گوساله آمیخته و 85/1 میلیون رأس گاو و گوساله بومی در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده گاو و گوساله وجود داشته است.

از ابتدای زمستان 1398 تا پایان پاییز 1399 تعداد 59/1 میلیون رأس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شده است.

در طول یک‌سال گذشته تعداد 56/1 میلیون رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شده است.

مقدار تولید شیر گاو در طی یک‌سال گذشته،  47/7 میلیون تن برآورد شده است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سالانه طرح آمارگیری تعداد وتولیدات دام سنگین (گاو وگوساله) 99-1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت