26 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 15 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 15 بهمن,1399
بازدید: 1499
 بررسی وضعیت تحصیلی کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات کشوردر سال 1397 و مقایسه آن با سال 1396
بررسی وضعیت تحصیلی کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات کشوردر سال 1397 و مقایسه آن با سال 1396

این مطلب توسط آقایان امیر شوکتی، رئیس گروه بازرگانی و کسب و کار و فرهاد صمیمی، کارشناس بازرگانی و کسب و کار دفتر آمار های فرهنگی و بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

   بخش بازرگانی و خدمات کشور از بخش‌های مهم اقتصادی است و نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور را داراست. توجه به عوامل تاثیرگذار در این بخش می‌تواند به بهبود وضعیت آن کمک کند. کارکنان شاغل در هر فعالیت اقتصادی و میزان تحصیلات و تخصص آن‌ها، از مهم‌ترین عناصر پیشرفت آن فعالیت است و نقشی تعیین کننده در نیل به اهداف ایفا می‌کند. با استفاده از آمارهای منتشر شده در نشریه طرح جامع بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران می‌توان دیدی روشن از وضعیت کارکنان این بخش به دست آورد و به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در این زمینه کمک نمود.

طرح جامع بازرگانی و خدمات حدود 30 کد فعالیت اقتصادی دو رقمی ISIC در بخش بازرگانی و خدمات را پوشش می‌دهد. این طرح در سال 1394 برای اولین بار در سطح کل کشور به اجرا درآمده و در سال 1398 برای چهارمین بار اجرا شده است. اطلاعات مورد استفاده در این گزارش از نتایج اجرای این طرح در سال‌های 1397 و 1398 استفاده شده که اطلاعات کارگاه‌ها در سال‌های 1396 و 1397، پرسش شده است.

بر اساس نتایج، تعداد کارکنان برآورد شده در این طرح، در سال 1397 حدود 5304563 نفر کارکن می‌باشد. کارکنان مرد این بخش 79 درصد و کارکنان زن، 21 درصد ترکیب نیروی کار را تشکیل می‌دهند. این نسبت در سال 1396 برابر با 81 درصد برای مرد و 19 درصد برای زن می‌باشد که نشاندهنده افزایش دو درصدی کارکنان زن در این بخش در طول یک سال مورد مطالعه می‌باشد...

برای مشاهده متن کامل این تحلیل به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

بر اساس همین نتایج ترکیب کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات در سال‌های 1396 و 1397 به این صورت است که در سال 1397 حدود 21 درصد کارکن تمام وقت بوده‌اند که این نسبت در سال 1396 برابر با 24درصد بوده است. همچنین کارکنان پاره‌وقت در سال 1397 برابر با 17 درصد و در سال 1396 نیز 15 درصد و کارکنان بدون مزد در سال 1397 برابر با 62 درصد می‌باشد که نسبت به سال 1396 تغییری نکرده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که ترکیب کارکنان این بخش به لحاظ نوع اشتغال تغییر چندانی نداشته و درصد کمی از کارکنان تغییر وضعیتی از پاره‌وقت به تمام‌وقت داشته‌اند.

تصاویر
  •  بررسی وضعیت تحصیلی کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات کشوردر سال 1397 و مقایسه آن با سال 1396
  •  بررسی وضعیت تحصیلی کارکنان شاغل در بخش بازرگانی و خدمات کشوردر سال 1397 و مقایسه آن با سال 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت