07 مهر 1400
En | 
زمان انتشار: 26 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 بهمن,1399
بازدید: 1320
بررسی روند تغییرات الگوی گذران وقت جمعیت شهری کشور طی سه دوره در سال‌های 99-1387 ( مبتی بر داده های طرح آمارگیری گذران وقت)
بررسی روند تغییرات الگوی گذران وقت جمعیت شهری کشور طی سه دوره در سال‌های 99-1387 ( مبتی بر داده های طرح آمارگیری گذران وقت)

این گزارش توسط خانم خدیجه کریمی رئیس گروه آمارهای اجتماعی خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

زمان یکی از مهمترین منابع برای هر فرد و جزء منابع محدود محسوب می شود. چرا که هر فرد  در طول 24 ساعت فرصت دارد کارهایش را انجام دهد. الگوها و نحوه استفاده از این زمان بر زندگی اجتماعی  و اقتصادی افراد تاثیر می‌گذارد.به همین دلیل در اوایل قرن بیستم برای اولین بار  مطالعات مربوط به زمان  و الگوی گذران وقت به عنوان ابزاری برای بررسی روش زندگی مردم شروع شد...

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

تصاویر
  • بررسی روند تغییرات الگوی گذران وقت جمعیت شهری کشور طی سه دوره در سال‌های 99-1387 ( مبتی بر داده های طرح آمارگیری گذران وقت)
فایلهای پیوست
طراحی سایت