24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 26 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 بهمن,1399
بازدید: 227
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتاردام گشتارگاههای کشور دی1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتاردام گشتارگاههای کشور دی1399

عرضه گوشت قرمز از کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه دی ۱۳۹۹ به 40.4 هزار تن رسید.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه دی ۱۳۹۹ جمعاً 40.4 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 23.5 هزار تن، 58.2 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 13.6 هزار تن، بز و بزغاله با 2.5 هزار تن، و سایر انواع دام با 775 تن، به‌ترتیب 33.6 درصد، 6.3 درصد و 1.9 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ماه ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال 1398 نشان‌دهنده افزایش 38 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در دی ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 24 درصد، برای بز و بزغاله 19 درصد، برای گاو و گوساله 52 درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش 86 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 31 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز از کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به آذر همین سال در حدود 11.6 درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج طرح آمارگیری کشتاردام گشتارگاههای کشور دی1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت