17 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 26 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 28 بهمن,1399
بازدید: 309
انتشار نسخه الکترونیکی سری زمانی نماگرها وشاخص های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی 55 سال کشور
انتشار نسخه الکترونیکی سری زمانی نماگرها وشاخص های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی 55 سال کشور

اين مجموعه به ارائه اطلاعات و شاخص‌هاي مهمي كه مركز آمار ايران و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام به توليد آن‌ها (اعم از اجراي طرح يا ثبتي) نموده¬اند. در قالب سري‌هاي زماني متشكل از 23 فصل، 146 جدول و 12 نمودار می پردازد.

 هدف از تهيه اين مجموعه، ارائه اطلاعات و شاخص‌هاي مهمي است كه مركز آمار ايران و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام به توليد آن‌ها (اعم از اجراي طرح يا ثبتي) نموده­اند. در اين مجموعه سعي شده، تا آنجا كه ممكن است اطلاعات مورد نظر، در قالب سري‌هاي زماني كامل ارائه شود و در مواردي كه اطلاعات مورد نظر، فاقد روند خاصي بوده است، در حداكثر مقاطع زماني ارائه شده است؛ بنابراين بازه زماني روند متغيرهاي مختلف، لزوماً يكسان نيست. همچنين براي انتخاب متغيرها و اقلام مورد نظر، معيارهايي همچون «داشتن بيشترين سري زماني»، «كمتـرين تغيير در تعاريف در طـول زمان» و « اهميت لازم براي اطلاع‌رساني» مؤثر بوده‌اند. مجموعه حاضر متشكل از 23 فصل، 146 جدول و 12 نمودار می­باشد. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی سری زمانی نماگرها وشاخص های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی 55 سال کشور
فایلهای پیوست
طراحی سایت