30 دی 1400
En | 
زمان انتشار: 28 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 28 بهمن,1399
بازدید: 1143
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي-پاییز 1399
متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي-پاییز 1399

در پاييز سال 1399، در بخش غلات، متوسط قيمت ذرت دانه اي 35940 ريال و برنج 244516 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 98 به ترتيب 114.1 و 38.4 درصد افزايش داشته است.

در پاييز سال 1399، در بخش غلات، متوسط قيمت ذرت دانه اي 35940 ريال و برنج 244516 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 98 به ترتيب 114.1 و  38.4 درصد افزايش داشته است.

 

در بخش حبوبات، متوسط قيمت لوبيا قرمز 189057 و لوبيا چيتي 233206 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 122.6 و 128.3 درصد افزايش نشان ميدهد.

 

در بخش محصولات جاليزي، متوسط قيمت هندوانه 19395 و خيار 43783 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز سال قبل به ترتيب 59.7 و 85.3 درصد افزايش داشته است و متوسط قيمت خربزه 20820 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز سال قبل 128.6 درصد افزایش داشته است.

 

در بخش سبزيجات، متوسط قيمت سيب زميني 20510 و پياز 31788 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 19.9 و 114.2 درصد افزايش داشته ­است. به علاوه، متوسط قيمت گوجه فرنگي 19836 و بادمجان 15322 ريال بوده كه به ترتيب 48.6 و 22.6 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

 

در بخش محصولات علوفه‌اي، متوسط قيمت يونجه 24932 و ذرت علوفه اي 4685 ريال بوده كه نسبت به پاييز 98 به ترتيب 20.8 و 41.9 درصد افزايش داشته است.

 

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت انار 54812 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 66.6 درصد افزايش نشان مي دهد.  

 

در بخش ميوه‌هاي دانه ‌دار، متوسط قيمت سيب درختي 47544 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 78.5 درصد افزایش داشته و متوسط قيمت انگور 47667 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل 53.3 درصد افزايش داشته است.

 

در بخش دامداري سنتي، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و برة پرواري زنده 447034 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 366844 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 19.0 و 17.3 درصد افزايش نشان مي دهد.

 

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 69525 ريال و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 37733 ريال بوده كه نسبت به فصل پاييز 98 به ترتيب 66.6 و 62.7 درصد افزايش نشان مي دهد.

 

در بخش هزينة خدمات ماشيني، هزينة شخم زمين زراعي آبي 3925495 ریال و هزينة شخم زمين زراعي ديم 2930003 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 64.3 و 62.3 درصد افزايش داشته است.

 

در بخش دستمزد نيروي كار، دستمزد كارگر ميوه چين مرد 1398871 ريال و دستمزد ميوه چين زن 1075569ريال بوده که نسبت به فصل پاييز سال 98 به ترتيب 66.4 و 64.9 درصد افزايش داشته است. و نيز دستمزد كارگر تنك كار مرد 1273985 ريال و دستمزد  تنك كار زن 803038 ريال بوده كه نسبت به پاييز سال قبل به ترتيب 42.8 و 40.8 درصد افزايش داشته است.


برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • متوسط قيمت محصولات و هزينة خدمات کشاورزي-پاییز 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت