17 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 29 بهمن 1399
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 29 بهمن,1399
بازدید: 221
نشریه سری زمانی نماگرها و شاخص­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 55 سال کشور منتشر شد
نشریه سری زمانی نماگرها و شاخص­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 55 سال کشور منتشر شد

این نشریه در بیست و سه فصل حاوی اطلاعات در زمینه­های مختلف جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت و گاز، صنعت، آب و برق، ساختمان و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص­های قیمت، هزینه و درآمد خانوار و ... است.

اطلاعات نشریه سری زمانی نماگرها و شاخص­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 55 سال کشور حاوی سری زمانی مجموعه­ای از اطلاعات موجود در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد.

این نشریه در بیست و سه فصل حاوی اطلاعات در زمینه­های مختلف جمعیت، نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت و گاز، صنعت، آب و برق، ساختمان و مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگ وگردشگری،   شاخص­های قیمت، هزینه و درآمد خانوار و ... است.

شایان ذکر است فایل نشریه مذکور در بخش تازه های نشر موجود است.

تصاویر
  • نشریه سری زمانی نماگرها و شاخص­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 55 سال کشور منتشر شد
طراحی سایت