30 دی 1400
En | 
زمان انتشار: 01 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: جمعه, 01 اسفند,1399
بازدید: 3747
شاخص قیمت مصرف کننده – بهمن 1399
شاخص قیمت مصرف کننده – بهمن 1399

نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 2.0 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش 6.9 واحد درصدی به 66.8 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 0.2 واحد درصدی به 39.7 درصد رسیده است.

 

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه 1399 به عدد 48.2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.2 درصد بیشتر از بهمن 1398 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 2.0  واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش 6.9 واحد درصدی به 66.8 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 0.2 واحد درصدی به 39.7 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 47.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.7 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.8 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن 1399 به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 5.2 درصد و 1.1 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2.4 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.6 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه 1399 برای خانوارهای کشور به 34.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 34.1 درصد و 35.0 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 1.9  واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2.5 واحد درصد افزایش داشته است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست  مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده – بهمن 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت