17 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 04 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 04 اسفند,1399
بازدید: 316
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن ماه 1399
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن ماه 1399

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه 1399 برابر 34.2 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 32.0 درصد برای دهک اول تا 41.3 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 32.3 درصد برای دهک دهم تا 36.8 درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین 27.7 درصد برای دهک اول تا 43.6 درصد برای دهک دهم است.
فاصله تورمی دهک‌ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9.2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.5 درصد) 0.3 واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن ماه 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت