26 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 24 اسفند 1399
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 24 اسفند,1399
بازدید: 929
سال جهش تولید در میانه راه(بررسی 6ماهه نخست سال 1399)
سال جهش تولید در میانه راه(بررسی 6ماهه نخست سال 1399)

این مطلب توسط خانم مرضیه دیندار رستمی ،کارشناس شاخص های آمایش سرزمین و داده های مکانی دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و سیاست های کلان مرکز آمار ایران تهیه شده است.

اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته با محدویتهاي ساختاري مختلفی دست به گریبان بوده است. یکی از مهمترین آنها، مشکلات مربوط به تولید داخل و وابستگی آن به واردات بوده که این امر سبب شده است تا در مواقع تشدید تحریمها آسیب پذیري تولید داخل افزایش یابد. در سالهاي اخیر و در نامگذاري شعار سال از سوي مقام معظم رهبري این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که افزایش تولید و ارتقاء توان تولید داخلی یکی از راههاي اصلی در افزایش رفاه، اشتغالزایی، حفظ قدرت پول ملی و توسعه صادرات است. در همین راستا سال 1399 نیز سال جهش تولید نامیده شده تا از این طریق اهمیت موضوع گوشزد کرده و سیاست ها و تدابیر لازم اندیشیده و اجرا گردد...

برای مشاهده متن کامل مطلب به فایل پیوست مراجعه کنید. 

تصاویر
  • سال جهش تولید در میانه راه(بررسی 6ماهه نخست سال 1399)
فایلهای پیوست
طراحی سایت