27 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 07 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 21 فروردین,1400
بازدید: 212
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص­ های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص­ های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

این نشریه شامل شاخص­ های منتخب برای رصد اهداف برنامه ­ششم توسعه کشور است که با بهره­ گیری از آمارهای ثبتی دستگاه­ های اجرایی، اطلاعات سرشماری­ ها و طرح­ های نمونه­ گیری مرکز آمار ایران و دستگاه­ های اجرایی در 3 فصل اصلی و 13 زیر فصل تهیه و تدوین شده است

     نشریه "شاخص­های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورباهدف  رصد اهداف برنامه ­ششم توسعه کشور با استفاده از بررسی تغییرات سری زمانی شاخص­ های اهداف مذکور تهیه شده است.

این نشریه شامل شاخص­های منتخب برای رصد اهداف برنامه ­ششم توسعه کشور است که با بهره­گیری از آمارهای ثبتی دستگاه­های اجرایی، اطلاعات سرشماری­ها و طرح­های نمونه­گیری مرکز آمار ایران و دستگاه­های اجرایی در 3 فصل اصلی و 13 زیر فصل به­ شرح زیر تهیه و تدوین شده است:

            فصل 1 ) شاخص­های اقتصادی شامل:

 رشد و توسعه اقتصادی، پولی و مالی، بودجه و بخش عمومی و توزیع درامد

فصل 2 ) شاخص­های امور زیربنایی و تولیدی شامل:

 انرژی(آب، برق، نفت و گاز)_ حمل و نقل و ارتباطات _ صنعت، معدن و بازرگانی _ کشاورزی و محیط زیست

فصل 3 ) شاخص‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی شامل:

جمعیت، توسعه انسانی و تعاون _ آموزش _ فرهنگ، رسانه، گردشگری و ورزش _ سلامت، رفاه و تامین اجتماعی _ امور عمومی

     شاخص­های مندرج در این نشریه نمایانگر روند تغییرات حوزه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در فاصله زمانی سال­های 1396 لغایت 1398 می­باشد .اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه شاخص­ های برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
فایلهای پیوست
طراحی سایت