27 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 08 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 08 فروردین,1400
بازدید: 331
اطلاع نگاشت جوانی و سالخوردگی جمعیت در ایران از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ در یک نگاه
اطلاع نگاشت جوانی و سالخوردگی جمعیت در ایران از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ در یک نگاه

این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • اطلاع نگاشت جوانی و سالخوردگی جمعیت در ایران از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ در یک نگاه
فایلهای پیوست
طراحی سایت